Menu

Dodatkowe informacje

Czyszczenie elewacji, ogrodzeń

i murów, kostki brukowej


Rodzaj uslugi

Rodzaj powierzchni Cena (zl)/m2
Zabezpieczenie powierzchni przed graffiti Powierzchnie gładkie 25,00
Powierzchnie porowate/chłonne 35,00
Usuwanie graffiti z powierzchni zabezpieczonej oraz jej ponowne zabezpieczenie Wszystkie 40,00
Usuwanie graffiti z powierzchni niezabezpieczonej Powierzchnie gładkie 80,00
Powierzchnie porowate 95,00
Mycie / czyszczenie Elewacje, mury, ogrodzenia, kostka brukowa   od 8

Ceny podane w tabeli są wartościami orientacyjnymi, każde zlecenie jest wyliczane indywidualnie oraz dopasowane do Panstwa potrzeb.

Podane ceny określone są w wartości netto, do których doliczamy podatek VAT 8% lub 23% w zależnosci od klasyfikacji „PKOB” obiektu.