Zabezpieczaniu powierzchni przed graffiti

domek

 

 

 

 

 

 

 

Polega na pokryciu zabezpieczanej powierzchni (na całej szerokości do wysokości około 3 - 4m) odpowiednim preparatem, który tworząc trwałą powłokę chroni powierzchnię przed niepożądanymi malunkami. Po wyschnięciu powłoka jest praktycznie niewidoczna. Dzięki tej powłoce zabrudzenia oraz różnego rodzaju farby nie wiążą się w sposób trwały ze strukturą materiału elewacyjnego lecz utrzymują się na warstwie powłoki ochronnej i usuwane jest w 100%. Po usunięciu graffiti należy ponownie nałożyć-odnowić warstwę zabezpieczenia (w miejscu przeprowadzonego czyszczenia).

 

Czyszczenie elewacji, ogrodzeń i murów, kostki brukowej

Zacieki, glony, zabrudzenia atmosferyczne, osad ze spalin, to najczęstsze zabrudzenia elewacji. Nawet najładniejsza i najbardziej kosztowna elewacja po kilku latach wymaga czyszczenia, żeby móc przywrócić jej dawny wygląd. Oferujemy Państwu czyszczenie wszelkiego rodzaju tynków, cegieł, powierzchni betonowych, kamiennych oraz powierzchni pokrytych klinkierem. Dzięki naszym usługom Wasze elewacje ponownie będą wyglądać jak nowe.

Usuwaniu graffiti z powierzchni niezabezpieczonych

Działanie to polega na usuwaniu graffiti z różnych niezabezpieczonych uprzednio powierzchni, w procesie czyszczenia chemicznego, przy zastosowaniu odpowiednio dobranych preparatów do rodzaju powierzchni. Jest to metoda zazwyczaj czasochłonna (zwłaszcza na powierzchniach porowatych), wymagająca zastosowania "wyważonych" operacji mających na celu zlikwidowanie graffiti w sposób nie uszkadzający czyszczonej powierzchni.
(Nie zapewniamy 100% widocznych efektów usunięcia graffiti z tynków miękkich, pomalowanych farba mineralna lub akrylową uprzednio niezabezpieczonych)

Chemiczna metoda usuwania graffiti jakkolwiek przynosząca zadowalające efekty na powierzchniach "nie absorbujacych-twardych" winna być stosowana jako działania doraźne. Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że chemiczne metody usuwania graffiti nie pozostają bez wpływu na czyszczoną powierzchnię pomimo uzyskania zadowalającego wzrokowego efektu. Ich wielokrotne stosowanie może w efekcie doprowadzić do jej trwałego uszkodzenia. W związku z powyższym kolejnym etapem po chemicznym usunięciu graffiti powinno być zabezpieczenie powierzchni przed kolejnymi malowidłami.