MECHANICZNE I RĘCZNE


ZIMOWE I LETNIE
OCZYSZCZANIE DRÓG I PLACÓW

SPRZĄTANIE SEZONOWE WIOSNA-JESIEŃ

wiosenne doczyszczanie ulic i rowów
- koszenie trawników miejskich
- koszenie trawy przy drogach i w rowach
- sprzątanie i konserwacja zieleniSPRZĄTANIE SEZONOWE JESIEŃ – ZIMA

- odśnieżanie
- odśnieżanie i utrzymanie dróg
- odśnieżanie dachów
- skuwanie lodu