KANCELARIA

Kancelaria adwokacka
prowadzona przez adwokat
Grażynę Flis działa na
rynku polskim od 22 lat.
W swojej pracy adwokackiej
wykorzystuje ona wiedzę oraz
doświadczenie zdobyte podczas
ponad trzydziestoletniej praktyki zawodowej.

DOŚWIADCZENIE

Posiadane doświadczenie
pozwala na profesjonalną
obsługę klienta poprzez
doradztwo, opiniowanie
i reprezentacje przed
Sądami i innymi organami
wymiaru sprawiedliwości

POMOC PRAWNA

Kancelaria świadczy pomoc prawną przede wszystkim klientom
indywidualnym w zakresie prawa
cywilnego, prawa karnego i
prawa rodzinnego, w sposób
rzetelny, z najwyższa starannością
i zgodnie z zasadami etyki zawodowej
Jestem absolwentką wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów zdobywanie swojego prawniczego doświadczenia rozpoczęłam od aplikacji prokuratorskiej. Po zdaniu egzaminu aplikanckiego pracowałam, jako prokurator. Następnie po uzyskaniu wpisu na listę radców prawnych świadczyłam obsługę prawną instytucjom administracji samorządowej i podmiotom gospodarczym. W 1989 roku uzyskałam wpis na listę adwokatów w okręgowej radzie adwokackiej w Warszawie. Praktykę adwokacka rozpoczęłam 1 lutego 1991 roku otwierając pierwszą kancelarię adwokacką w Legionowie. Następnie kontynuowałam praktykę zawodową w kancelarii w Warszawie, a po otwarciu Sądu Rejonowego, ponownie w Legionowie. Zebrane doświadczenie zawodowe w ciągu wieloletniej pracy w różnych zawodach prawniczych pozwala mi na skuteczne rozwiązywanie problemów klientów mojej kancelarii poprzez doradztwo, opiniowanie, a w szczególności reprezentowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Adwokat Grażyna Flis

- obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym
- obrona w postępowaniu przygotowawczym
- obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym
- reprezentacja pokrzywdzonych
- obrona w sprawach o wykroczenia
- sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i występowanie przed sądem w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego
- warunkowe przedterminowe zwolnienia
- sprawy o zarządzenie i odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
- pomoc prawna w sprawach dotyczących tymczasowego aresztowania

- dochodzenie roszczeń
- stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku
- stwierdzenie zasiedzenia
- rozwody i separacje
- podział majątku wspólnego małżonków
- ubezwłasnowolnienie
- zniesienie współwłasności
- darowizny
- ustanowienia służebności gruntowych i osobistych
- stwierdzenie prawa do zachowku

- ustanowienie władzy rodzicielskiej
- alimenty
- przysposobienie
- ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa
- rozdzielność majątkowa małżonków
- postępowanie karne w sprawach nieletnich
- unieważnienie małżeństwa
- ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi
- ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grażyna Flis


Ul. Jana III Sobieskiego 55 A
05-120 Legionowo

Godziny otwarcia kancelarii:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00
Dodatkowo w każdy czwartek w godzinach 17.00 – 19.00


E-mail: flis.grazyna@wp.pl
Tel. 22 784 64 44
Fax 22 784 56 72

Prosimy o kontakt telefoniczny
w celu umówienia terminu spotkania.